Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


i18n:geotra_pl.properties
geotra_pl.properties
# This is the polish properties file
# Translated by Mariusza Ostrowskiego
# To jest polski plik wlasciwosci
# Tlumaczone przez Mariusza Ostrowskiego
# Biuro Badan i Analiz "ONE"
 
TransformationSettingPanel.border.src.system = Ustawienia uk\u0142adu \u017ar\u00f3d\u0142owego 
TransformationSettingPanel.border.trg.system = Ustawienia uk\u0142adu docelowego 
 
TransformationSettingPanel.border.src.coords = Wsp\u00f3\u0142rz\u0119dne \u017ar\u00f3d\u0142owe
TransformationSettingPanel.border.trg.coords = Wsp\u00f3\u0142rz\u0119dne docelowe
 
TransformationSettingPanel.border.src.batch = Plik danych \u017ar\u00f3d\u0142owy (wsadowy)
TransformationSettingPanel.border.trg.batch = Plik danych docelowy (wsadowy)
 
TransformationSettingPanel.msg.batchBody = Konwersja/transformacja wsp\u00f3\u0142rz\u0119dnych przebieg\u0142a poprawnie.
TransformationSettingPanel.msg.batchTitle = Zako\u0144czono przetwarzanie wsadowe
 
TransformationSettingPanel.msg.batchBodyWithWarning = Konwersja/transformacja wsp\u00f3\u0142rz\u0119dnych przebieg\u0142a poprawnie. Jednak \n %d punkt(y) ne zosta\u0142y przetransformowane. \N(%s)
TransformationSettingPanel.msg.batchTitleWithWarning = Zako\u0144czono przetwarzanie wsadowe 
 
TransformationSettingPanel.msg.lambdaBody = Nietypowy po\u0142udnik osiowy \u03BB \u2080! Szacowane wsp\u00f3\u0142rz\u0119dne mog\u0105 by\u0107 bezu\u017cyteczne. Czy chcesz kontynuowa\u0107?
TransformationSettingPanel.msg.lambdaTitle = Nietypowy po\u0142udnik osiowy 
 
TransformationSettingPanel.err.batchBody = B\u0142\u0105d, proces wsadowy nie zosta\u0142 uko\u0144czony!
TransformationSettingPanel.err.batchTitle = Proces wsadowy nie uko\u0144czony
 
TransformationSettingPanel.err.trafoBody = B\u0142\u0105d, nie powiod\u0142a si\u0119 konwersja/transformacja wsp\u00f3\u0142rz\u0119dnych!
TransformationSettingPanel.err.trafoTitle = B\u0142\u0105d
 
TransformationSettingPanel.err.noNTV2DirBody = B\u0142\u0105d, nie dost\u0119pne pliki sieci NTv2!
TransformationSettingPanel.err.noNTV2DirTitle = Nie odnaleziono plik\u00f3w
 
TransformationSettingPanel.err.ioNTV2FileBody = B\u0142\u0105d podczas odczytu wybranego pliku %s!
TransformationSettingPanel.err.ioNTV2FileTitle = B\u0142\u0105d I/O
 
TransformationSettingPanel.strictEstimation = Transformacja \u015bcis\u0142a wsp\u00f3\u0142rz\u0119dnych (czasoch\u0142onne)
 
TransformationSettingPanel.msg.lambdaIconTooltip = Nietypowy po\u0142udnik osiowy \u03BB \u2080, wsp\u00f3\u0142rz\u0119dne mog\u0105 by\u0107 bezu\u017cyteczne.
TransformationSettingPanel.msg.gridIconTooltip  = Lepsze wyniki mog\u0105 zosta0107 otrzymane poprzez wyko\u017cystanie podsieci %s.
TransformationSettingPanel.autoSelectingSubGrid = Automatyczny wyb\u00f3r podsieci. 
 
BatchFilePanel.msg.fileExistBody = Wybrany plik ju\u017c istnieje. Czy chcesz nadpisa\u0107?
BatchFilePanel.msg.fileExistTitle = Nadpisz plik
 
GeoTra.tab.ntv2grid = Sie\u0107-NTv2
GeoTra.tab.helmert3d = Helmert 3D
GeoTra.button.label = Proces
i18n/geotra_pl.properties.txt · Zuletzt geändert: 11.07.2015 09:33 von Michael Loesler