Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


i18n:jag3d_sr_ba.properties
jag3d_sr_BA.properties
# This is the bosnian properties file
# Translated by Dzevad Krdzalic
 
ObservationTableModel.col0 = Omogu\u0107eno
ObservationTableModel.col21 = Gruba gre\u0161ka
GNSSObservationTableModel.col0 = Omogu\u0107eno
GNSSObservationTableModel.col36 = Gruba gre\u0161ka
 
PointTableModel.col0 = Omogu\u0107eno
PointTableModel.col1 = Broj ta\u010Dke
PointTableModel.col2 = Kod
PointTableModel.col42 = Gruba gre\u0161ka
 
DeformationAnalysisTieTableModel.col0 = Omogu\u0107eno
DeformationAnalysisTieTableModel.col1 = Broj ta\u010Dke (Epoha 1)
DeformationAnalysisTieTableModel.col2 = Broj ta\u010Dke (Epoha 2)
DeformationAnalysisTieTableModel.col21 = Gruba gre\u0161ka
 
AvarageExcludeListTableModel.col0 = Tip
AvarageExcludeListTableModel.col3 = vrijednost
 
CriticalValueTableModel.title = Test statistika \u03A6\u207B\u00B9 w.r.t. broj stepeni slobode r i q, respektivno
 
VarianceComponentEstimationTableModel.col0 = Ime grupe
VarianceComponentEstimationTableModel.title = Komponentne varijance
VarianceComponentEstimationTableModel.total = Kompletno izravnanje
 
DataTreeMenu.pointType1 = Referentna ta\u010Dka
DataTreeMenu.pointType2 = Stohasti\u010Dka ta\u010Dka
DataTreeMenu.pointType3 = Datumska ta\u010Dka
DataTreeMenu.pointType4 = Nova ta\u010Dka
DataTreeMenu.catADD_TABLE = Dodaj grupu
DataTreeMenu.catDEL_TABLE = Izbri\u0161i grupu
DataTreeMenu.catEXPORT_TABLE = Izvezi grupu
DataTreeMenu.catCOLUMN_FILTER = Postavi filter kolona
DataTreeMenu.catPROPERTY_TABLE = Prenesi pode\u0161avanja
DataTreeMenu.catSEARCH_AND_REPLACE = Preimenuj ta\u010Dku u grupama
DataTreeMenu.groupADD_TABLE = Dodaj
DataTreeMenu.groupDEL_TABLE = Izbri\u0161i
DataTreeMenu.groupIMPORT_TABLE = Uvezi
DataTreeMenu.groupEXPORT_TABLE = Izvezi
DataTreeMenu.groupRELOAD_TABLE = Ponovo u\u010Ditaj
DataTreeMenu.groupPROPERTY_TABLE = Karakteristike
DataTreeMenu.groupSEARCH_AND_REPLACE = Preimenuj ta\u010Dku
 
CategoryTreeNode.obsTabArray = Sirovi podaci, Rezultati, Korisni\u010Dki definisano
CategoryTreeNode.pointTabArray1 = Sirovi podaci, Rezultati, Korisni\u010Dki definisano
CategoryTreeNode.pointTabArray2 = Sirovi podaci, Rezultati, Korisni\u010Dki definisano
CategoryTreeNode.pointTabArray3 = Sirovi podaci, Rezultati, Deformacijska analiza, Korisni\u010Dki definisano
CategoryTreeNode.pointTabArray4 = Sirovi podaci, Rezultati, Korisni\u010Dki definisano
CategoryTreeNode.defoTabArray = definicija, pomak, 1D-veza, 2D-veza, 3D-veza, Korisni\u010Dki definisano
 
MultiInputDialog.title = Preimenuj ta\u010Dku u aktivnoj grupi
MultiInputDialog.search = Tra\u017Ei po broju ta\u010Dke
MultiInputDialog.replace = Zamijeni sa
MultiInputDialog.mode.normal = Normalno
MultiInputDialog.mode.regexp = Regularan izraz
MultiInputDialog.mode.title = Na\u010Din
 
DataManager.reportresolution.title = Izlaz
 
DataManager.msg.dbExistBody = Izabrana baza ve\u0107 postoji. Da li \u017Eelite kreirati novu preko postoje\u0107e?
DataManager.msg.dbExistTitle = Kreiraj preko postoje\u0107e baze
 
DataManager.msg.loadDBBody = Izabrana baza uspje\u0161no pokrenuta.
DataManager.msg.loadDBTitle = Baza pokrenuta
 
DataManager.msg.fileExistBody = Izabrani fajl ve\u0107 postoji. \u017Delite li spremiti preko njega?
DataManager.msg.fileExistTitle = Prepi\u0161i fajl
 
DataManager.msg.exportTableBody = Izvoz podataka u fajl je uspje\u0161no zavr\u0161en.
DataManager.msg.exportTableTitle = Izvoz
 
DataManager.msg.dbCreatedByNewerVersionBody = Odabrani projekat je kreiran sa novijom verzijom JAG3D.
DataManager.msg.dbCreatedByNewerVersionTitle = Verzija
 
DataManager.msg.createReportBody = HTML-Izvje\u0161taj %s uspje\u0161no spremljen.
DataManager.msg.createReportTitle = Izvje\u0161taj
 
DataManager.msg.createAndOpenReportBody = HTML-Izvje\u0161taj %s uspje\u0161no spremljen. Da li \u017Eelite otvoriti izvje\u0161taj u web pregledniku?
DataManager.msg.createAndOpenReportTitle = Izvje\u0161taj
 
DataManager.err.uniquePointIDBody = Gre\u0161ka, ta\u010Dka %s se ne mo\u017Ee spremiti, jer jo\u0161 uvijek postoji u grupi %s!\nSljede\u0107e kolizije su mogu\u0107e tokom procesa uvoza.\nDa li \u017Eelite nastaviti uvoz ta\u010Daka?
DataManager.err.uniquePointIDTitle = Broj ta\u010Dke-konflikt
 
DataManager.err.jag3dToOldToLoadProjectBody = Gre\u0161ka, odabrani projekat je kreiran novijom verzijom JAG3D. Projekat se ne mo\u017Ee otvoriti sa ovom verzijom!
DataManager.err.jag3dToOldToLoadProjectTitle = Gre\u0161ka
 
DataManager.err.createReportTemplateBody = Gre\u0161ka, HTML-Template se ne mo\u017Ee kreirati!
DataManager.err.createReportTemplateTitle = Template-gre\u0161ka
 
DataManager.err.createReportBody = Gre\u0161ka, HTML-izvje\u0161taj se ne mo\u017Ee spremiti %s!
DataManager.err.createReportTitle = Gre\u0161ka
 
DataManager.err.openReportBody = Gre\u0161ka, HTML-izvje\u0161taj se ne mo\u017Ee otvoriti %s u web pregledniku!
DataManager.err.openReportTitle = Gre\u0161ka
 
DataManager.err.exportTableBody = Gre\u0161ka! Odabrani podaci se ne mogu izvesti u fajl!
DataManager.err.exportTableTitle = Gre\u0161ka
 
DataManager.err.noDatabaseBody = Gre\u0161ka, nije odabrana baza!
DataManager.err.noDatabaseTitle = Gre\u0161ka
 
DataManager.err.createDBBody = Gre\u0161ka, baza se ne mo\u017Ee kreirati!
DataManager.err.createDBTitle = Gre\u0161ka
 
DataManager.err.searchAndReplaceIdBody = Gre\u0161ka, ta\u010Dka se ne mo\u017Ee preimenovati %s u %s!
DataManager.err.searchAndReplaceIdTitle = Gre\u0161ka
 
DataManager.err.editObservationBody = Gre\u0161ka, mjerenje od %s do %s se ne mo\u017Ee spremiti u bazu!
DataManager.err.editObservationTitle = Gre\u0161ka pri spremanju
 
DataManager.err.saveObservationBody = Gre\u0161ka, mjerenje od %s do %s se ne mo\u017Ee spremiti u bazu!
DataManager.err.saveObservationTitle = Gre\u0161ka pri spremanju
 
DataManager.err.deleteObservationBody = Gre\u0161ka, mjerenje(a) se ne mo\u017Ee izbrisati!
DataManager.err.deleteObservationTitle = Gre\u0161ka prilikom brisanja
 
DataManager.err.moveObservationBody = Gre\u0161ka, mjerenje(a) se ne mo\u017Ee premjestiti u drugu grupu!
DataManager.err.moveObservationTitle = Gre\u0161ka
 
DataManager.err.editPointBody = Gre\u0161ka, promjena ta\u010Dke %s se ne mo\u017Ee spremiti u bazi!
DataManager.err.editPointTitle = Gre\u0161ka pri spremanju
 
DataManager.err.deletePointBody = Gre\u0161ka, ta\u010Dka(e) se ne mo\u017Ee izbrisati!
DataManager.err.deletePointTitle = Gre\u0161ka prilikom brisanja
 
DataManager.err.savePointBody = Gre\u0161ka, ta\u010Dka %s se ne mo\u017Ee spremiti u bazu!
DataManager.err.savePointTitle = Gre\u0161ka pri spremanju
 
DataManager.err.movePointBody = Gre\u0161ka, ta\u010Dka(e) se ne mo\u017Ee premjestiti u drugu grupu!
DataManager.err.movePointTitle = Gre\u0161ka
 
DataManager.err.saveDefoTieBody = Gre\u0161ka, veza %s-%s se ne mo\u017Ee spremiti u bazu!
DataManager.err.saveDefoTieTitle = Gre\u0161ka pri spremanju
 
DataManager.err.editDefoTieBody = Gre\u0161ka, promjena veze s%-s% se ne mo\u017Ee spremiti u bazu!
DataManager.err.editDefoTieTitle = Gre\u0161ka pri spremanju
 
DataManager.err.moveDefoTieBody = Gre\u0161ka, veza(e) se ne mo\u017Ee premjestiti u drugu grupu!
DataManager.err.moveDefoTieTitle = Gre\u0161ka
 
DataManager.err.deleteDefoTieBody = Gre\u0161ka, veza(e) se ne mo\u017Ee izbrisati!
DataManager.err.deleteDefoTieTitle = Gre\u0161ka prilikom brisanja
 
DataManager.err.loadDBBody = Gre\u0161ka, izabrana baza se ne mo\u017Ee pokrenuti!
DataManager.err.loadDBTitle = Gre\u0161ka pri pokretanju baze
 
DataManager.err.numObsPerPointBody = Gre\u0161ka, ta\u010Dka sa brojem %s ima samo %d mjerenje(a) i ne mo\u017Ee se odrediti! Dodajte jo\u0161 mjerenja ili isklju\u010Dite ta\u010Dku.
DataManager.err.numObsPerPointTitle = Gre\u0161ka neodre\u0111enosti ta\u010Dke
 
DataManager.err.estimationTypeBody = Gre\u0161ka, projekat sadr\u017Ei i %d datumsku ta\u010Dku(e) i %d referentnu ta\u010Dku(e).\nKombinacija je nedefinisana.
DataManager.err.estimationTypeTitle = Gre\u0161ka u kombinaciji ta\u010Daka
 
DataManager.err.renameGroupBody = Gre\u0161ka, ime grupe %s se ne mo\u017Ee spremiti!
DataManager.err.renameGroupTitle = Gre\u0161ka pri spremanju
 
DataManager.err.saveSettingsBody = Gre\u0161ka, op\u0161te postavke se ne mogu spremiti u bazi!
DataManager.err.saveSettingsTitle = Gre\u0161ka pri spremanju
 
DataManager.err.saveOptInSettingsBody = Gre\u0161ka, postavke se ne mogu spremiti u bazu!
DataManager.err.saveOptInSettingsTitle = Gre\u0161ka pri spremanju
 
DataManager.err.saveProjectionSettingsBody = Gre\u0161ka, postavke projekcije se ne mogu spremiti u bazu!
DataManager.err.saveProjectionSettingsTitle = Gre\u0161ka pri spremanju
 
DataManager.err.importFile2DataBaseBody = Gre\u0161ka, podaci se ne mogu spremiti u bazu!
DataManager.err.importFile2DataBaseTitle = Gre\u0161ka pri spremanju
 
DataManager.err.importFileDataBody = Gre\u0161ka, fajl %s nije \u010Ditljiv! Provjerite postavke,\nformat i postoje\u0107e podatke.
DataManager.err.importFileDataTitle = Gre\u0161ka pri uvozu
 
DataManager.err.importFilesViaBatchDataBody = Gre\u0161ka, fajl %s nije \u010Ditljiv! Provjerite postavke,\nformat i postoje\u0107e podatke. Zelite li nastaviti?
DataManager.err.importFilesViaBatchDataTitle = Gre\u0161ka pri uvozu
 
DataManager.err.updateBody = Gre\u0161ka, konekcija na server za a\u017Euriranje nije uspjela!
DataManager.err.updateTitle = Konekcija nije uspjela
 
DataManager.err.noBrowserDetectedBody = Gre\u0161ka, nije mogu\u0107e prona\u0107i web preglednik!%s
DataManager.err.noBrowserDetectedTitle = Gre\u0161ka
 
DataManager.msg.noUpdateBody = Nisu prona\u0111ena a\u017Euriranja, Java Graticule 3D je a\u017Euran.
DataManager.msg.noUpdateTitle = JAG3D je a\u017Euran
 
DataManager.msg.updateAvailableBody = Nova verzija v%.1f.%d je dostupna.
DataManager.msg.updateAvailableTitle = Nova verzija
 
DataManager.msg.updateAvailableDownloadBody = Nova verzija v%.1f.%d je dostupna.\n\u017Delite li se spojiti na <http://javagraticule3d.sf.net>?
DataManager.msg.updateAvailableDownloadTitle = Nova verzija
 
DataManager.msg.possibleUpdateAvailableBody = Provjera a\u017Euriranja nije uspjela. \u017Delite li se spojiti na <http://javagraticule3d.sf.net>?
DataManager.msg.possibleUpdateAvailableTitle = Provjera verzije nije uspjela
 
DataManager.msg.importFileDataBody = %d skupine podataka je spremljeno iz %d od %d fajlova podataka.
DataManager.msg.importFileDataTitle = %d skupine podataka spremljeno
 
DataManager.msg.averageDeterminationBody = Odre\u0111ivanje prosje\u010Dne vrijednosti podrazumijeva nepovratnu redukciju podataka. Preporu\u010Duje se da prvo napravite rezervnu\nkopiju trenutnog projekta. \u017Delite li nastaviti sa odre\u0111ivanjem prosje\u010Dnih vrijednosti?
DataManager.msg.averageDeterminationTitle = Odre\u0111ivanje prosje\u010Dnih vrijednosti
 
DataManager.1D.pointgroup1 = Ta\u010Dka 1D
DataManager.2D.pointgroup1 = Ta\u010Dka 2D
DataManager.3D.pointgroup1 = Ta\u010Dka 3D
DataManager.1D.pointgroup2 = Ta\u010Dka 1D
DataManager.2D.pointgroup2 = Ta\u010Dka 2D
DataManager.3D.pointgroup2 = Ta\u010Dka 3D
DataManager.1D.pointgroup3 = Ta\u010Dka 1D
DataManager.2D.pointgroup3 = Ta\u010Dka 2D
DataManager.3D.pointgroup3 = Ta\u010Dka 3D
DataManager.1D.pointgroup4 = Ta\u010Dka 1D
DataManager.2D.pointgroup4 = Ta\u010Dka 2D
DataManager.3D.pointgroup4 = Ta\u010Dka 3D
 
DataManager.observationgroup1 = Nivelman
DataManager.observationgroup2 = Pravci
DataManager.observationgroup3 = Horizontalne du\u017Eine
DataManager.observationgroup4 = Kose du\u017Eine
DataManager.observationgroup5 = Zenitni uglovi
 
DataManager.deformationanalysisgroup = Veza za deformacije
 
DataManager.defaultName.1D.pointgroup = Ta\u010Dka 1D
DataManager.defaultName.2D.pointgroup = Ta\u010Dka 2D
DataManager.defaultName.3D.pointgroup = Ta\u010Dka 3D
DataManager.defaultName.observationgroup1 = Nivelman
DataManager.defaultName.observationgroup2 = Set pravaca
DataManager.defaultName.observationgroup3 = Du\u017Eine 2D 
DataManager.defaultName.observationgroup4 = Du\u017Eine 3D
DataManager.defaultName.observationgroup5 = Zenitni uglovi
DataManager.defaultName.observationgroup50 = GNSS vektor 1D
DataManager.defaultName.observationgroup60 = GNSS vektor 2D
DataManager.defaultName.observationgroup70 = GNSS vektor 3D
DataManager.defaultName.deformationanalysisgroup = Veze
 
SettingsDialog.save = Spremi
SettingsDialog.abort = Prekini
 
GroupSettingsDialog.fix = fiksno
GroupSettingsDialog.inLSA = Uklju\u010Di mjerenja u izravnanje
GroupSettingsDialog.frametitle = Postavke
GroupSettingsDialog.deformationanalysis1 = Epoha 1 (referentna epoha)
GroupSettingsDialog.deformationanalysis2 = Epoha 2
 
CategorySettingsDialog.frametitle = Prenesi postavke
CategorySettingsDialog.inLSA = Uklju\u010Di mjerenja u izravnanje
CategoryColumnFilterDialog.frametitle = Filter kolona
 
GroupSettingsDialog.changeTo1 = Promijeni u referentnu ta\u010Dku
GroupSettingsDialog.changeTo2 = Promijeni u stohasti\u010Dku ta\u010Dku
GroupSettingsDialog.changeTo3 = Promijeni u datumsku ta\u010Dku
GroupSettingsDialog.changeTo4 = Promijeni u novu ta\u010Dku
 
SettingsPane.projectName = Naziv projekta
SettingsPane.projectOper = Operator
SettingsPane.projectDesc = Opis projekta
SettingsPane.exportCoVar = Izvezi varijanc-kovarijanc matricu u projektni direktorij
SettingsPane.automatedVarianceEstimation = Automatsko odre\u0111ivanje varijance
SettingsPane.estimationType1 = Robusna procjena (L1-Norma)
SettingsPane.estimationType2 = Izravnanje MNK (L2-Norma)
SettingsPane.estimationType3 = Predanaliza (planiranje mre\u017Ee)
SettingsPane.deformationanalysis = Deformacijska analiza
SettingsPane.iteration = Maksimalno iteracija i
SettingsPane.robustLimit = grani\u010Dna vrijednost za robusnu procjenu k
SettingsPane.defaultName = JAG3D projekat
SettingsPane.save = Spremi postavke
 
StartButton.calc = Po\u010Dni izravnanje
StartButton.checkDataSet = Provjera broja mjerenja po ta\u010Dki\u2026
 
NetworkAdjustment.iteration = %d. iteracija\u2026
NetworkAdjustment.finaleIteration = Ra\u010Dunanje stohasti\u010Dkih parametara\u2026
NetworkAdjustment.msg.title = Obavijest
NetworkAdjustment.msg.estimationFinished = Izravnanje je izvr\u0161eno bez gre\u0161aka.
NetworkAdjustment.err.title = Gre\u0161ka
NetworkAdjustment.err.status-1 = Ra\u010Dunanje prekinuto od strane korisnika!
NetworkAdjustment.err.status-2 = Gre\u0161ka, normalna jedna\u010Dina je singularna!
NetworkAdjustment.err.status-3 = Gre\u0161ka, robusna procjena nije izra\u010Dunata!
NetworkAdjustment.err.status-4 = Ra\u010Dunanje prekinuto, broj iteracija dostigao maksimum (max|dx|=%.4e)!
NetworkAdjustment.err.status-5 = Gre\u0161ka, nema dovoljno radne memorije!
 
ProjectDatabase.err.title = Gre\u0161ka pri spremanju
ProjectDatabase.err.status-101 = Gre\u0161ka, rezulati se ne mogu spremiti u bazu!
ProjectDatabase.saveResults = Spremanje rezultata\u2026
 
IndeterminateProgressDialog.title = Zauzet\u2026
IndeterminateProgressDialog.abort = Prekini
IndeterminateProgressDialog.msg.abortBody = Jeste li sigurni da \u017Eelite prekinuti ra\u010Dunanje nakon ove iteracije?
IndeterminateProgressDialog.msg.abortTitle = Prekini izravnanje
 
MainMenu.project = _Projekat
MainMenu.project.open = _Otvori projekat
MainMenu.project.new = _Novi projekat
MainMenu.project.copy = _Kopiraj projekat
MainMenu.project.history = Zadnje mijenjano\u2026
MainMenu.project.exit = _Izlaz
MainMenu.import = _Uvoz
MainMenu.import.observation = _Mjerenja
MainMenu.import.point = _Koordinate
MainMenu.import.defoties = Veza (Deformacijska analiza)
MainMenu.import.proprietary.user = Korisni\u010Dki definisan
MainMenu.import.proprietary.neptan = Beo
MainMenu.import.proprietary.m5 = DiNi M5 
 
MainMenu.import.proprietary.dl = DL-100
 
MainMenu.module = _Modul
MainMenu.module.coordtrans = _Transformacija koordinata
MainMenu.module.formfitting = _Analiza oblika
MainMenu.module.geotra = _Konverzija koordinata
MainMenu.report = _Izvje\u0161taj
MainMenu.preprocessing = _Pred-obrada
MainMenu.preprocessing.approximationvalues = _Pribli\u017Ene vrijednosti
MainMenu.preprocessing.average = _Odre\u0111ivanje srednje vrijednosti
MainMenu.setting = _Postavke
MainMenu.setting.teststatistic = _Test statistika
MainMenu.setting.projection = Projekcija/Redukcija
MainMenu.setting.neighbourhood = _\u0160ema prikaza
MainMenu.analysis = _Analiza
MainMenu.analysis.congruence = _Ta\u010Dka podudarnosti
MainMenu.analysis.rowscheme = _\u0160ema tabele
 
MainMenu.info.update = Potra\u017Ei a\u017Euriranja\u2026
MainMenu.info.about = O _JAG3D\u2026
MainMenu.info.help = Online _Dokumentacija
MainMenu.import.point.fix = re_ferentna ta\u010Dka
MainMenu.import.point.stoch = stoh_asti\u010Dka ta\u010Dka
MainMenu.import.point.datum = da_tumska ta\u010Dka
MainMenu.import.point.new = nova ta\u010Dka
 
SnapDistanceDialog.title = Identi\u010Dne
SnapDistanceDialog.snapdist = Unesi udaljenost za otkrivanje identi\u010Dnih ta\u010Daka [m]
SnapDistanceDialog.start = Tra\u017Ei
SnapDistanceDialog.abort = Prekini
SnapDistanceDialog.table.header = Ta\u010Dka-ID A, Ta\u010Dka-ID B, <html>|d<small>A-B</small>|</html>
SnapDistanceDialog.msg.abortBody = Prekid za vrijeme ra\u010Dunanja nije moguc - sa\u010Dekajte.
SnapDistanceDialog.msg.abortTitle = Ra\u010Dunanje je u toku
SnapDistanceDialog.msg.congruentBody = Otkriveno je %d identi\u010Dnih ta\u010Daka.
SnapDistanceDialog.msg.congruentTitle = Identi\u010Dna ta\u010Dka
 
ProjectionSettingPane.title = Projekcija/Redukcija
ProjectionSettingPane.save = Spremi
ProjectionSettingPane.abort = Prekini
 
NeighbourhoodAdjustmentSettingPane.title = \u0160ema prikaza
NeighbourhoodAdjustmentSettingPane.save = Spremi
NeighbourhoodAdjustmentSettingPane.abort = Prekini
 
TestStatisticDialog.title = Test statistika izravnanja
TestStatisticDialog.sidak = \u0160id\u00E1k korekcija
TestStatisticDialog.bmethod = Baardas B-metoda
TestStatisticDialog.unadjusted = Nema izravnanja
TestStatisticDialog.alpha = Vjerovatno\u0107a \u03b1 [%]
TestStatisticDialog.beta = Snaga testa (1-\u03b2) [%]
TestStatisticDialog.individual = Izravnanje sa lokalnim testom
TestStatisticDialog.global = Izravnanje sa globalnim testom
 
TableRowSchemePane.title = \u0160ema tabele
TableRowSchemePane.save = Spremi
TableRowSchemePane.abort = Prekini
 
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.title = Odre\u0111ivanje pribli\u017Enih vrijednosti (samo polarna metoda)
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.adjust = Izravnaj
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.abort = Prekini
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.newPointsOnly = Odredi samo nove ta\u010Dke
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.newAndDatumPoints = Odredi i nove i datumske ta\u010Dke
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.robustLimit = Koristi korisni\u010Dki definisanu grani\010Dnu vrijednost robusne procjene
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.bar = Sa\u010Dekajte\u2026
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.err.title = Izravnanje nije uspjelo
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.err.body = Gre\u0161ka, priblizne vrijednosti se ne mogu izra\u010Dunati!\n1D-subsets: %d \n2D-subsets: %d
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.msg.title = Odre\u0111ivanje pribli\u017Enih vrijednosti
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.msg.bodySuccessful = Izravnanje zavr\u0161eno. Nema slabo definisanih ta\u010Daka \nniti su otkrivene neodre\u0111ene ta\u010Dke.
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.msg.bodyCondition = Izravnanje zavr\u0161eno.\n%d slabo definisanih ta\u010Daka.
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.msg.bodyFailure = Izravnanje zavr\u0161eno.\n%d neodre\u0111enih ta\u010Daka.
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.msg.abortBody = Tokom ra\u010Dunanja nije mogu\u0107 prekid - sa\u010Dekajte.
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.msg.abortTitle = Ra\u010Dunanje je u toku
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.err.status1 = Neo\u010Dekivana gre\u0161ka!
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.err.status-1 = Ra\u010Dunanje prekinuo korisnik!
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.err.status-2 = Gre\u0161ka, normalne jedna\u010Dine se ne mogu po\u010Deti rje\u0161avati!
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.err.status-3 = Gre\u0161ka, procjena nije uspjela!
AutomatedApproximationAdjustmentDialog.err.status-4 = Gre\u0161ka, nema dovoljno radne memorije!
 
DataTable.deleteRow = Obri\u0161i odabrane redove
DataTable.moveToFixPointGroup = Premjesti u referentne ta\u010Dke
DataTable.moveToStochPointGroup = Premjesti u stohasti\u010Dke ta\u010Dke
DataTable.moveToDatumPointGroup = Premjesti u datumske ta\u010Dke
DataTable.moveToNewPointGroup = Premjesti u nove ta\u010Dke
DataTable.moveToNewObsGroup = Premjesti u nova mjerenja
DataTable.moveToNewDefoGroup = Premjesti u novu vezu za deformacije
 
SettingTabbedPane.settingsTabArray = Postavke, Rezultati, Skica
CaptionMapLayer.legend = Legenda
 
TableRowSchemePane.scheme0 = Ne koristi \u0161emu redova tabele
TableRowSchemePane.scheme1 = Ozna\u010Di grube gre\u0161ke
TableRowSchemePane.scheme2 = Vizualizacija prekobrojnosti r
TableRowSchemePane.scheme3 = Prika\u017Ei uticaj relativnog polo\u017Eaja ta\u010Dke EP
TableRowSchemePane.scheme4 = <html>Ozna\u010Di ta\u010Dke sa devijacijom \u03c3<small>m</small></html>
TableRowSchemePane.scheme5 = <html>Procjena test statistike T<small>prio</small>(\u03B1)</html>
TableRowSchemePane.schemeParameterNameArray2 = <html>Donja granica (0 &le; r<sub>l</sub>)</html>, <html>Gornja granica (r<sub>u</sub> &le; 1)</html>
TableRowSchemePane.schemeParameterNameArray3 = <html>Donja granica (0 &le; EP<sub>l</sub>)</html>, <html>Gornja granica (EP<sub>u</sub> &lt; &infin;)</html>
TableRowSchemePane.schemeParameterNameArray4 = <html>Donja granica (0 &le; \u03c3<sub>l</sub>)</html>, <html>Gornja granica (\u03c3<sub>u</sub> &lt; &infin;)</html>
TableRowSchemePane.schemeParameterNameArray5 = <html>Donja granica (0 &lt; \u03B1<sub>l</sub>)</html>, <html>Gornja granica (\u03B1<sub>u</sub> &lt; 100%)</html>
 
NeighbourhoodAdjustmentSettingPane.scheme0 = Ne koristi \u0161emu prikaza
NeighbourhoodAdjustmentSettingPane.scheme2 = Multikvadratna interpolacija
NeighbourhoodAdjustmentSettingPane.scheme4 = Prirodni susjed (samo X,Y-koordinate, nema ekstrapolacije)
#NeighbourhoodAdjustmentSettingPane.scheme1 = Distance weighted sema
#NeighbourhoodAdjustmentSettingPane.scheme3 = Distance and angle weighted sector methode
#NeighbourhoodAdjustmentSettingPane.schemeParameterNameArray1 = Exponent distance weighted scheme k, Accumulated smoothing value m
#NeighbourhoodAdjustmentSettingPane.schemeParameterNameArray2 = Exponent distance weighted scheme k, Accumulated smoothing value m
#NeighbourhoodAdjustmentSettingPane.schemeParameterNameArray3 = Exponent [numerator] a, Exponent [denominator] b
 
CaptionMapLayer.legendPointType1 = Referentna ta\u010Dka
CaptionMapLayer.legendPointType2 = Stohasti\u010Dka ta\u010Dka
CaptionMapLayer.legendPointType3 = Datumska ta\u010Dka
CaptionMapLayer.legendPointType4 = Nova ta\u010Dka
CaptionMapLayer.legendObs1 = Nivelman
CaptionMapLayer.legendObs2 = Pravac
CaptionMapLayer.legendObs3 = Du\u017Eina 2D/3D
CaptionMapLayer.legendObs5 = Zenitni ugao
CaptionMapLayer.legendObs60 = GNSS 2D/3D
 
TableTreeTransferHandler.err.moveDataTitle = Drag \u0026 Drop gre\u0161ka
TableTreeTransferHandler.err.moveDataBody = Gre\u0161ka, skup podataka se ne mo\u017Ee premjestiti!
 
ProjectionSettingPane.noReduction = Kartezijev koordinatni sistem bez redukcije
ProjectionSettingPane.2DReduction = 2D redukcija u projekciju (uklju\u010Duje samo 2D du\u017Eine i pravce)
ProjectionSettingPane.3DReduction = 3D geometrijska redukcija (model sfere, uklju\u010Duje samo prostorne mre\u017Ee)
ProjectionSettingPane.directionReduction = Direktna redukcija
ProjectionSettingPane.heightReduction = Redukcija visina sa Hm iznad referentne plohe
ProjectionSettingPane.gkReduction = Gau\u00DF-Kr\u00fcger redukcija
ProjectionSettingPane.utmReduction = UTM redukcija
ProjectionSettingPane.heightReferencePoint = Referentna visina h0 referentne ta\u010Dke P0
ProjectionSettingPane.useMassCentre = Koristi tezi\u0161te kao referentnu ta\u010Dku P0
ProjectionSettingPane.individualMassCentre = Podesi korisni\u010Dki definisanu referentnu ta\u010Dku P0
FormatGrabber.title = Uvoz korisni\u010Dki definisanog formata
FormatGrabber.preview = Pregled
FormatGrabber.abbr.value = Vrijednost
FormatGrabber.abbr.code = Kod
 
FormatGrabber.seperator.border = Razdjelnik
FormatGrabber.seperator.user = Korisnik
FormatGrabber.seperator.comma = Zarez
FormatGrabber.seperator.semicolon = Ta\u010Dka zarez
FormatGrabber.seperator.blank = Praznina
FormatGrabber.decimalsymbol.border = Decimalni znak
FormatGrabber.decimalsymbol.dot = Ta\u010Dka
FormatGrabber.decimalsymbol.comma = Zarez
FormatGrabber.quote.border = Ozna\u010Dni podatak
FormatGrabber.quote.none = ni\u0161ta
 
SketchSplitPane.exportSketch     = Izvezi skicu
SketchSplitPane.imagebackground.title = Pozadina
SketchSplitPane.transparentImage   = Prozirna
SketchSplitPane.intransparentImage  = Neprozirna
 
AvarageDialog.title  = Zna\u010Diti
AvarageDialog.average = Ok
AvarageDialog.abort  = Prekini
AvarageDialog.threshold = Granica
AvarageDialog.threshold.levelling  = Nivelman [m]
AvarageDialog.threshold.direction  = Pravci [gon]
AvarageDialog.threshold.distance  = Du\u017Eine 2D/3D [m]
AvarageDialog.threshold.zenithangle = Zenitni uglovi [gon]
AvarageDialog.threshold.gnss    = GNSS [m]
AvarageDialog.filter.observation1  = Nivelman
AvarageDialog.filter.observation2  = Pravci
AvarageDialog.filter.observation3  = Horizontalne du\u017Eine
AvarageDialog.filter.observation4  = Kose du\u017Eine
AvarageDialog.filter.observation5  = Zenitni uglovi
AvarageDialog.msg.abortBody = Prekid za vrijeme ra\u010Dunanja nije moguc - sa\u010Dekajte.
AvarageDialog.msg.abortTitle = Ra\u010Dunanje je u toku
AvarageDialog.err.averageDeterminationBody = Gre\u0161ka, odre\u0111ivanje prosje\u010Dne vrijednosti nije uspjelo!
AvarageDialog.err.averageDeterminationTitle = Gre\u0161ka
i18n/jag3d_sr_ba.properties.txt · Zuletzt geändert: 28.03.2016 15:06 von Michael Loesler